Правила и условия за томбола: Fortune Eggs

Важи до 27 Apr 2019

Раздел 1. Организатор на томболата и Официални Правила на томболата

1.1. Томболата “Fortune Eggs” („Томболата“) се организира и провежда от София Саут Ринг Мол ЕАД, ЕИК 200114696, адрес, София, България, Околовръстен път 214, София Ринг Мол – офис управление. Представлявано от Димитриос Папулис

1.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Томболата на Фейсбук страницата на София Саут Ринг Мол ЕАД https://www.facebook.com/SofiaRingMall.Official и на интернет страницата www.sofiaring.bg

1.3. Организаторът на Томболата си запазва правото да допълва, изменя или променя официалните правила, като промените влизат в сила след оповестяването им на сайта на организатора или на фейсбук страницата му.

Раздел 2. Територия и период на томболата

2.1. Томболата се организира и провежда на територията на Република България., София, бул. Околовръстен път 214, Търговски център София Ринг Мол

Периодът на играта е от 16:00 часа на 22.04.2019 до 20:00 часа на 27.04.2019 г.

Раздел 3. Механизъм на Томболата, процедура на предявяване, валидиране и получаване на наградите

3.1. Всеки посетител на Sofia Ring Mall има правото да участва в Томболата на София Саут Ринг Мол ЕАД в посочения по-горе период.

3.2. На територията на София Ринг Мол, на ниво 0, ще бъдe изграден специален промо кът.

3.3. За да се включи в Томболата, потребителят трябва да представи на промоутърите, които са на промо къта, касова бележка/бележки от пазаруване от магазините на Sofia Ring Mall на стойност минимум 100 лева. Може да бъде или една касова бележка на стойност минимум 100 лева, или няколко касови бележки от периода на Томболата, чийто сбор прави минимум 100 лева.

Работното време на къта е от 16:00 до 20:00 в делнични дни и от 12:00 до 20:00 в събота.

3.4. Потребител има право да представи неограничен брой касови бележки във всеки ден от периода на Томболата, но за да участва е необходимо да представи касова бележка/бележки на стойност минимум 100 лева от периода на томболата.

3.5. Участието в Томболата е обвързано с покупка/покупки от магазините на територията на София Ринг Мол.

3.6. От участие в Томболата се изключват плащания на банкови услуги и погасяване на задължения.

3.7. Всяка касова бележка/бележки за стойност минимум 100 лева е равна на едно участие. Срещу представена касова бележка/бележки потребителят получава скреч карта от Томболата и разбира на момента дали печели. Има печеливши и непечелишви скречкарти.

3.8. Една касова бележка/бележки на стойност минимум 100 лева от периода на Томболата дава право на едно участие. За да се избегне повторно участие с една и съща касова бележка/бележки, представените вече бележки ще се подпечатват от обратната им страна от промоутърките на къта

3.9. Участниците в томболата разбират на момента дали печелят. Наградите си могат да вземат от съответните магазини, които ги предоставят, на територията на Sofia Ring Mall срещу представяне на печелившата скреч карта на служителите.

3.10 Наградите в Томболата са:

висулка от Goto - 5 броя

книга от Orange "Великите художници модернисти" - 10 броя

книга от Orange "Великите съвременни писатели" - 10 броя

безплатен грим от notosgalleries - 20 броя

подарък от notosgalleries - 10 броя

риза от Oxford Company - 2 броя

ваучер за 20 BGN от Kenvelo  - 10 броя

ваучер за 20 BGN от LeeCooper - 10 броя

подарък от Mr. Bricolage - 50 броя

безплатна напитка по избор от Starbucks - 15 броя

безплатно посещение в Kidspace - 20 броя

шоколадово зайче от Pick 'N Mix - 20 броя

ваучер за 1 час ползване на атракциони във Fun Ring Park - 10 броя

Grand Optics  ваучераза пазаруване на стойност 50 лв. Важи за стоки на редовна цена. -  2 броя

талон за 30% отстъпка от Grand Optics - 10 броя

Other Theory ваучер за 20% отстъпка - 20 броя

Subra  Подаръчен комплект на козметична марка Darphin - 1 брой

3.11 Участието в Томболата е възможно до изчерпване на количествата на скреч-картите.

Раздел 4. Критерии за участие в томболата

4.1. За валидно участие се счита всяка представена касова бележка/бележки на промоутирите на промо къта от 16:00 часа на 22.04.2019 до 20:00 часа на 27.04.2019г.

4.2. В Томболата не могат да участват служителите на София Саут Ринг Мол ЕАД, както и служители в магазините в София Саут Ринг Мол ЕАД и техните семейства.

ДРУГИ:

1. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

2. С включването си в томболата всеки участник предоставя безвъзмездно на София Ринг Мол разрешение да възпроизвежда, публикува и разпространява информация свързана със спечелилите от промоцията, включително да използва предоставени от тях снимки и материали и да ги публикува в дигитални и печатни медии.

3. Евентуално възникнали спорове между организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

Обратно към събития